Om TV-aksjonen NRK

Om TV-aksjonen NRK

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.  

Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. Hvert år jobber 7 000 fantastiske frivillige landet over med organiseringen av TV-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer én søndag i oktober. 

Dugnad og tradisjon 

TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der hele Norge deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter, lag og foreninger og lokalsamfunn.  

TV-aksjonen, slik vi kjenner den i dag, har vært gjennomført hver høst siden 1974, men innsamlingsaksjonen er mye eldre. Den aller første gangen NRK stilte seg til rådighet for et veldedig formål var i februar 1946, for aksjonen «Nasjonalhjelpen for krigens ofre og de falnes etterlatte». Kong Haakon var innsamlingsaksjonens høye beskytter, og aksjonens slagord var «Du må ofre noe – mange ofret alt». Flyvåpenet sendte et Catalina-fly og folk fra Nasjonalhjelpen reiste landet rundt for å mobilisere folket til å gi.  

NRK 

NRK eier merkevaren TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene som ønsker å få TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan det innsamlede beløpet brukes 

Les mer om utvelgelsesprosessen her.  

Organisering av aksjonen 

TV-aksjonen koordineres av et sekretariat som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon. Ute i hvert enkelt fylke og i storbyene etableres det fylkes- og byaksjonskomiteer. Videre opprettes det rundt 600 kommune- og bydelskomiteer, som består av TV-aksjonens 7 000 frivillige. I kommunene og nærmiljøene står de frivillige på for å engasjere skoler, næringsliv, trossamfunn, lag og foreninger. De rekrutterer bøssebærere, og organiserer bøsseinnsamlingen. På selve aksjonsdagen besøker 100 000 bøssebærere 2,3 millioner husstander i Norge.  

Holdningskampanje 

TV-aksjonen er ikke bare en innsamlingsaksjon, det er også en omfattende holdnings- og informasjonskampanje som innebærer bred dekning i media, et eget undervisningsopplegg og samarbeid med det frivillige Norge. I tillegg er det en direktesending på NRK på selve aksjonsdagen, som gir flere hundre tusen seere et godt innblikk i hvordan organisasjonen arbeider og hva TV-aksjonsmidlene skal brukes til. 

Ikke bare innsamling på bøsse 

For privatpersoner er det hovedsakelig på selve TV-aksjonsdagen at man kan gi. Organisasjoner, næringslivsaktører og andre bidragsytere kan velge å gi før aksjonsdagen. Det kan man gjøre ved å registrere beløpene sine på TV-aksjonens giversider (kommer i august) og få en faktura tilsendt, eller ved å bruke Spleis for å starte egne innsamlinger.  

Bli bøssebærer!

Vårt mål er at alle Norges hjem skal få besøk av en bøssebærer søndag 20. oktober. For å få til det trenger vi 100 000 bøssebærere. Ta med venner, familie og kolleger, og bli med på årets viktigste søndagstur!  

Tidspunktet for å gå med bøsse er klokka 16.00-18.00 søndag 20. oktober. 

  • Meld deg som bøssebærer.
  • Er du under 18 år må du gå i følge med en voksen 
  • Ønsker du å gå sammen med en venn, holder det at én av dere registrerer seg som bøssebærer. 

Har du spørsmål om å være bøssebærer, eller om hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder.