Dette koster TV-aksjonen

For TV-aksjonen er det helt avgjørende å holde kostnadene nede og sørge for at mest mulig av det innsamlede beløpet går til formålet. TV-aksjonens budsjetter og regnskap kontrolleres og godkjennes av Innsamlingsrådet i NRK og av Innsamlingskontrollen.

TV-aksjonen er en nasjonal informasjons- og holdningskampanje, i tillegg til å være en innsamlingsaksjon. Gjennom redaksjonell medieomtale, undervisningstilbud til alle landets skoler og foredrag for næringslivet, lag og foreninger øker TV-aksjonen nordmenns kunnskap om viktige tema. Kunnskap og forståelse er vanskeligere å måle i penger, men et sterkere engasjement i befolkningen fører på generell basis til mer støtte til humanitære formål.

Kostnadseffektiv innsamlingsaksjon

TV-aksjonen er en kostnadseffektiv innsamlingsaksjon takket være et stort frivillig apparat som bidrar med å organisere innsamlingen lokalt. De senere årene har gjennomføringen av TV-aksjonen kostet mellom 12–16 prosent av de midlene som samles inn gjennom aksjonen. Til sammenlikning forplikter de mest seriøse bistands- og hjelpeorganisasjonene i Norge seg, gjennom bransjeorganisasjonen Innsamlingskontrollen, til at deres innsamlingskampanjer ikke skal koste mer enn 35 prosent av hva som blir samlet inn. TV-aksjonen har lavere kostnader for innsamlingen enn dette, og er helt avhengig av de frivilliges engasjement og arbeid for å få dette til. I år er TV-aksjonen budsjettert til å koste 34,9 millioner kroner.

Hvor mye av pengene går til administrasjon?

Organisasjonene som har hatt TV-aksjonen forplikter seg til ikke å overstige 5 prosent administrasjonskostnader på TV-aksjonsmidlene som brukes på prosjekter ute i felt. Administrasjonskostnader er utgifter forbundet med planlegging og kvalitetssikring av prosjektimplementeringen, økonomirapportering og å sikre høy kvalitet på bistands- og nødhjelpsarbeidet ute i felt. Organisasjonen forplikter seg til å bruke pengene fra TV-aksjonen i løpet av en fem-årsperiode.

For detaljert budsjett, les CAREs søknad om TV-aksjonen her.