Engasjer deg

Engasjer deg!

Det finnes ingen grenser for hva du kan gjøre for å engasjere deg i årets TV-aksjon.

Tros- og livssynssamfunn

Trossamfunn i Norge har lang tradisjon for å engasjere seg i TV-aksjonen. Hvert år mobiliserer TV-aksjonens tematikk på tvers av trosretninger og livssyn.

Mange trossamfunn har et unikt mangfold som går på tvers av kulturer. Når ulike trossamfunn engasjerer seg i TV-aksjonen har vi mulighet til å nå ut til mange som kanskje ikke er kjent med fenomenet TV-aksjonen. TV-aksjonen byr på fellesskap og inkludering, derfor setter vi enormt stor pris på engasjementet som trossamfunnene viser hvert år.

Det finnes mange måter å engasjere seg på for TV-aksjonen. Trossamfunnene har i stor grad deltatt gjennom å skape blest og synlighet rundt TV-aksjonens tematikk, men også gjennom innsamlingsaktiviteter og økonomiske bidrag.

For spørsmål, se kontaktinformasjon nedenfor eller kontakt de ansvarlige for TV-aksjonen i ditt fylke direkte.

Mobilisering internt

Trossamfunn har en unik mulighet til å mobilisere sin forsamling gjennom eksempelvis gudstjeneste eller bønn. Man kan benytte muligheten til å oppfordre til å melde seg som bøssebærer eller å åpne døren når bøssebærerne banker på, søndag 20. oktober.

Søndagsgudstjenesten på aksjonsdagen kan kombineres med påfølgende bøssebæring mellom klokken 16 og 18, eller til samling etter at man har gått med bøsse. For Moskeene kan fredagsbønn 19. oktober være en fin anledning til å oppfordre til bidrag på aksjonsdagen, den påfølgende søndagen.

Videre kan man invitere andre trosretninger til et samarbeid eller utfordre nabokommuner/fylker til vennskapelige konkurranser.

TV-aksjonen har også et solid undervisningsopplegg som bar og ungdom kan bruke for å lære mer om TV-aksjonen.

Spre informasjon

Enten det er informasjon om årets tematikk, det å være bøssebærer eller å minne folk på å åpne døren for bøssebærerne 20.oktober, så er TV-aksjonen avhengig av informasjonsspredning. I tillegg til å bruke gudstjeneste eller bønn til å informere om TV-aksjonen, kan trossamfunn bidra til å spre informasjon, for eksempel på følgende måter:

  • Bruke egne kanaler som nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev til å fortelle om årets TV-aksjon
  • Organisere temakvelder på tvers av trosretninger, hvor man kan lære om årets tematikk.
  • Henge opp plakater og dele ut brosjyrer om årets TV-aksjon.

Innsamlingsaktiviteter

Trossamfunn er flinke til å mobilisere egne medlemmer til å støtte viktige saker lokalt og ute i verden. Mange menigheter donerer kollekten på aksjonsdagen til TV-aksjonen, men det finnes også andre måter trossamfunn kan bidra med egne innsamlinger på.

  • Konsert i eget lokale. Konserten kan være åpen for alle, overskudd av billettsalget kan gå til TV-aksjonen, eller man kan ta “utgangspenger” hvor deltakere frivillig kan betale en valgfri sum på veien ut som går uavkortet til TV-aksjonen.
  • Ha egne temakvelder hvor man kan selge kaker eller annen mat til inntekt for TV-aksjonen.

Ønsker dere å gjøre dette kontantløst? Vår innsamlingsverktøy Spleis vil være tilgjengelig her fra august.

Bli med i din lokale komité

Har du et stort nettverk i din kommune? Ønsker du å engasjere så mange trossamfunn som mulig der du bor?

Hver kommune har sine egne komiteer som koordinerer TV-aksjonen lokalt. Her kan du være med på å spre informasjon om årets TV-aksjon og engasjere trossamfunn i din kommune. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å komme i kontakt med din lokale komité.

Kontaktperson trossamfunn