Skoler og barnehager

Engasjer deg!

Det finnes ingen grenser for hva du kan gjøre for å engasjere deg i årets TV-aksjon.

Skoler og barnehager

Enten du jobber på skole eller i barnehage, sitter i FAU, er rektor, lærer, elev, eller på annet vis jobber med skole og utdanning, så kan du engasjere deg og din skole/barnehage i årets TV-aksjon! Se hvordan:

Undervisningsopplegg

For at barn og unge skal få lære om TV-aksjonens tematikk har TV-aksjonen i samarbeid med Salaby (Gyldendals digitale plattform) utviklet et gratis undervisningsopplegg som tar for seg tematikken for årets TV-aksjon tilpasset hvert enkelt skoletrinn. Opplegget for ungdomstrinnene egner seg også for VGS elever. For barnehager vil opplegget for 1-2. trinn fungere veldig bra.

Her finner du undervisningsopplegget.

 

Undervisningsopplegg fra tidligere TV-aksjoner finner du her: TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018TV-aksjonen NRK UNICEF 2017, TV-aksjonen NRK Røde Kors 2016, TV-aksjonen NRK Regnskogfondet 2015. 

Basar og markedsdag

For barn og ungdom er det uendelig mange måter å samle inn penger til TV-aksjonen på. Mange steder velger barn og ungdom å lage en basar hvor de selger kaker, gamle leker eller annet til inntekt for TV-aksjonen.

Organiserer man en basar med kontanter er det anbefalt å registrere det totale innsamlede beløpet på våre giversider slik at man kan få tilsendt en nettfaktura.

Du kan også gjøre din basar kontantløs ved å opprette din egen Spleis og så kan kundene betale med mobilen i stedet. For skoler så kan du få din egen innsamlingsside ved å trykke her.

Bli med i din lokale komité

Har du et stort nettverk av skoler og barnehager i din kommune? Ønsker du å engasjere så mange av dem som mulig i årets TV-aksjon? Hver kommune har sin egen komité som koordinerer TV-aksjonen lokalt. Gjennom din lokale aksjonskomité kan du være med å spre informasjon om årets TV-aksjon og engasjere skoler og barnehager i ditt lokalmiljø. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å komme i kontakt med din lokale aksjonskomité.

Kontaktperson skoler og barnehager