Spre informasjon

Bedrifter kan også engasjere seg i TV-aksjonen ved å spre informasjon til sine ansatte, partnere og andre i sitt nettverk. For å engasjere hele Norge trenger vi hjelp til å spre informasjon om årets sak, og hvordan man kan bidra. Her er noen forslag til hvordan din bedrift kan være med å spre informasjon:

  • Annonser om "Bli bøssebærer" på nettsider og i deres kanaler på sosiale medier. Nettbannere kan lastes ned i standardformater fra våre materiellsider. 
  • Sende e-post eller nyhetsbrev til ansatte og partnere og informere om at deres bedrift støtter TV-aksjonen
  • Bordkort i kantinen med TV-aksjonens logo og informasjon
  • Kampanjefilmen og/eller fakta på skjermer internt (Fås ved henvendelse til post@tvaksjonen.no)
  • Alle ansatte kan endre profilbilde (blir tilgjengelig på våre materiellsider i oktober)
  • Bruke bedriftens sosiale medier eller blogger til å skrive om TV-aksjonen og årets tematikk
  • Profilering i egne utsalgssteder at deres bedrift støtter TV-aksjonen

 

Kvinner må få muligheten til utdanning, til å jobbe, til god helse og trygghet. Alle må med hvis vi skal skape utvikling som kommer hele befolkningen til gode. Jeg har vært feminist så lenge jeg kan huske – i bunn og grunn handler det om at alle skal ha de samme rettighetene og mulighetene. TV-aksjonen er viktig for meg fordi den er et bevis på hva det er mulig å få til sammen.

- Elisabeth Grieg, styreleder Grieg Star Group