Næringslivsdugnad

I hele Norge samles det lokale bedrifter til næringslivsdugnad. Hvert år arrangeres det over 100 slike dugnader og konseptet er enkelt: Deltakerne får gjennom å delta på næringslivsdugnaden en mulighet til å mobilisere sine nettverk til å være med og støtte en god sak. Man samles i et par timer uken før TV-aksjonen og ringer rundt til egne kontakter for å samle inn penger til årets TV-aksjon. Dette er en god mulighet for bedriften til å vise fram sitt samfunnsengasjement, men det er også en arena for å møte andre aktører i lokalsamfunnet. Mange næringslivsdugnader får også god mediedekning lokalt og er et verdifullt arrangement å få meg seg.

Ditt engasjement og nettverk er utrolig verdifullt for TV-aksjonen! Engasjer deg i en næringslivsdugnad og fortell de som er i ditt nettverk at du kommer til å ta kontakt. Deg kan de kanskje ikke si nei til!       

Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å finne ut hvordan næringslivsdugnader organiseres i ditt fylke. 

Jeg har tidligere vært med i ringepanelet, og det var en god og positiv opplevelse. Det er noe jeg ønsker å bruke tid på, og PwC ønsker å være samfunnsengasjert, så det er naturlig for meg og PwC å bidra.

- Reinholdt Bredrup, Kontorsjef og partner i PwC Tromsø

 

 

Økt kompetanse om privatøkonomi er en av mine hjertesaker. Kunnskap er nøkkelen til å bli mer selvstendig, og å ta kontroll over eget liv. Jeg heier på at alle kvinner skal få kunne stå på egne ben. TV-aksjonen er en påminnelse om at vi har det godt i Norge, og en dag der både store og små kan bidra, slik at også andre kan få det bedre.

- Silje Sandmæl, forbrukerøkonom og programleder