Mobilisering internt

Under følger noen konkrete forslag til intern mobilisering som er enkle å få til i de fleste bedrifter:

 

  • Rekruttere bøssebærere

Hvert år trengs det 100.000 bøssebærere for å få besøkt alle husstander i Norge. En bedrift kan oppfordre sine ansatte til å gå med bøsse på aksjonsdagen i oktober. Dette er et viktig bidrag til TV-aksjonen og en god mulighet for bedriften til å vise at de tar samfunnsansvar. Kanskje kan man også organisere dette som en intern konkurranse, og se hvilken avdeling som verver flest bøssebærere? Spredning kan gjøres gjennom Intranet, nyhetsbrev, på allmøter eller andre felles arrangementer. Noen velger også å sponse hver bøssebærer med en symbolsk sum slik at flere har et initiativ til å registrere seg. Sammen når vi målet om fullbøssebærerdekning! 

 

  • Bevissthet rundt årets aksjon

Hvis din bedrift er med å støtte TV-aksjonen, kan man benytte muligheten til å skape større bevissthet rundt saken gjennom foredrag eller aktiviteter om årets aksjon. Man kan for eksempel invitere alle ansatte til temalunsj i kantina hvor man inviterer noen til å fortelle om årets aksjon.

 

  • Frivillig arbeid

Mange bedrifter har nå interne ordninger hvor ansatte får én eller flere dager i året til frivillig arbeid. Denne dagen kan brukes til TV-aksjonen. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å se hvordan din bedrift kan være til hjelp i forbindelse med TV-aksjonen. 

Ansatte i KPMG har i en årrekke blitt oppfordret til å gå med bøsse for TV-aksjonen og blitt motivert av at KPMG donerer et beløp pr bøssebærer. Internt opplever vi at en slik felles aktivitet for en viktig sak virker samlende og skaper stolthet. I tillegg bidrar vår støtte til TV-aksjonen til å synliggjøre vårt mangfoldige samfunnsengasjement, og det opplever vi blir stadig viktigere for fremtidige jobbsøkere og potensielle kunder.

- Vivi Kristensen, HR-/kompetansedirektør i KPMG