Engasjer deg

Engasjer deg!

Det finnes ingen grenser for hva du kan gjøre for å engasjere deg i årets TV-aksjon.

Aksjonskomité på 1-2-3

Har du fått ansvaret for årets TV-aksjonskomité i din kommune? Her finner du alt du trenger å vite for at du skal kunne engasjere ditt lokalmiljø i verdens største dugnad.

  • 1. SETT SAMMEN ÅRETS AKSJONSKOMITÈ – mai/juni
  • 2. FÅ TING TIL Å SKJE I LOKALMILJØET – august/september
  • 3. GJENNOMFØR TV-AKSJONEN – oktober

Roller i en aksjonskomité

Du trenger ikke å gjøre alt alene! Med flere på laget blir jobben enklere og morsommere! Hent inn kompetanse der det trengs, kan for eksempel ekspertisen hentes på kommunehuset? Hva med skoleansvarlig eller kartansvarlig i kommunen? For at en aksjonskomité skal fungere best mulig anbefales det at komiteen består av rollene nedenfor. Én person kan ha flere roller, men det kan også være flere personer på samme rolle.

 

  • KOMITÉLEDER
  • BØSSEBÆRERANSVARLIG
  • MATERIELLMOTTAKER
  • SKOLEANSVARLIG
  • KARTANSVARLIG
  • NÆRINGSLIVSANSVARLIG